• หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559

- ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559

- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผ่านการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์แล้ว) โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยวิธีการรับตรง (รอบแรก)

***หมายเหตุ โครงการหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ไม่มีการเปิดรับรอบที่สอง

 

 

 

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559

- ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

- ใบสมัคร สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Account sp59**

 

ประกาศตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558